لوگو

بـرنامه نویسی

تصویر
برنامه نویسی متلب
تقویم آموزشی
تقـــویم آمـــوزشی

 

درس بـرنامه نویسی از دروس مشترک رشته های مهندسی می باشد

سرفصل های اصلی این درس عبارتند از

1- مفاهیم اولیه رایانه و اجزا رایانه

2- آشنایی با محیط نرم افزار متلب

3- حلقه های تکرار و دستورات شرطی

4- برنامه نویسی با متلب حل مسائل مقدماتی

5- عملیات آرایه و ماتریس

6- حل مسائل عددی

7- رسم نمودار در متلب

8-پردازش سیگنال و تصویر

منابع این درس عبارتند از

1- Matlab® for Engineers H. Moor Third Edition

2- Introduction to MATLAB® for Engineers William J. Palm III,University of Rhode Island

روش ارزیابی و تعیین نمره

18 نمره آزمون پایان ترم و 2 نمره فعالیت کلاسی

صــفحه مــربوط به تــرم قبل

برای مشاهده جزوه ها کلیک نمایید