لوگو

جزوه های درس برنامه نویسی متلب

تصویر

 

جزوه های درس برنامه نویسی متلب که تاکنون آماده شده است بشرح زیر می باشد

0- اسلایدهای مقدمه

1- جلسه اول

2- جلسه دوم

3- جلسه سوم

4- جلسه چهارم

5- جلسه پنجم

6- جلسه ششم

7- جلسه هفتم

8- جلسه هشتم

*- کـدهای مثال یک الی پانزده سه جلسه اول

*- نمونه کــدهـای مربوط به ترسیم نمودار

اگـر ضرورت ندارد برای حفظ محـیط زیست از چاپ گرفتن جزوه ها خودداری کنید